Usługi zapewniane w zakładach opieki paliatywnej

przez | 8 lipca 2021
Hospicjum to miejsce o niezwykle specyficznej roli. Głównym zadaniem placówek tego typu jest gwarantowanie opieki ludziom śmiertelnie chorym, znajdującym się w zaawansowanym stadium choroby. Niejednokrotnie tymi schorzeniami są przykładowo nowotwory złośliwe.

Zadaniem hospicjum jest zmniejszenie cierpienia chorych, w jak największym stopniu wyeliminowanie bólu i zapewnienie godnego życia w tym czasie. Istnieją rozmaite konkretne typy tych zakładów, zaliczają się do nich przykładowo hospicja przeznaczone wyłącznie dla starszych ludzi, jak również zakłady dziecięce. Na terenie Polski działa wiele zakładów tego typu, z czego wiele z nich działa przy rozmaitych fundacjach katolickich czy zakonnych – w tego typu zakładach często pracują zakonnice i inni duchowni. Działa po parę hospicjów w danym regionie – przykładowo pod hasłem hospicjum śląskie lub hospicjum z Katowic można znaleźć aż kilka rozmaitych hospicjów, zarządzanych przez różne organizacje.

Specyfika opieki zapewnianej w hospicjachJak już było nadmienione, pracownicy hospicjów są osobami, których praca służy ulżeniu chorym i złagodzeniu ich bólu. Rzecz jasna w inny sposób wyglądają obowiązki pielęgniarki pracującej w hospicjum dziecięcym, a inaczej takiej, która pracuje wyłącznie z osobami starszymi. Każdy pacjent zresztą potrzebuje odrobinę innego rodzaju opieki z uwagi na rodzaj choroby, na jaką cierpi i jej fazę. Zasadniczo jednak w hospicjach pracują osoby z wykształceniem medycznym, których powinnością jest codzienna opieka nad chorym. Sprowadza się to do tego rodzaju czynności jak przykładowo mycie, karmienie czy wyprowadzanie na spacer ludzi poruszających się na wózkach.

Dodatkowe usługi oferowane w hospicjach
Współczesne hospicja tak samo jak pozostałe instytucje chcą iść z duchem czasu i zapewniać własnym pacjentom jak najbardziej dogodne warunki. Wyszukując w Internecie frazę opieka paliatywna w hospicjum Katowice uzyskuje się informacje o typach tych nowych usług. Będzie to więc na przykład muzykoterapia, a więc leczenie z wykorzystaniem muzyki, która to metoda może przynieść pacjentom dużą ulgę. Oprócz tego aktualnie w większości placówek chorzy oprócz ciągłego kontaktu z lekarzami mają możliwość uzyskania pomocy psychologicznej.