Fizjoterapia – więcej o profilu!

przez | 3 kwietnia 2022
Fizjoterapia to lekarski profil powiązany z ochroną zdrowia, eliminacją następstw bądź łagodzeniem konsekwencji choroby, zapobieganiem oraz przywracaniem sprawności człowieka w przeciągu całego życia. Fizjoterapia jest dziedziną poznania akademickiego a także działalności praktycznej, umiejscowiona w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu. Dlatego jej miejsce w systemie nauk znajduje się między teorią kultury fizycznej a naukami medycznymi, niezależnie od podziału nauk i ich segmentacji.

masaż

Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com
Fizjoterapia korzysta z wiedzy z dyscypliny nauk o kulturze fizycznej, przede wszystkim z zakresu metodyki, strategii działania terapeutycznego, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, a również prewencji niepełnosprawności a także aktywności ruchowej jak też sportu osób niepełnosprawnych. Kierunek fizjoterapia korzystając z nauk społecznych umożliwia zrozumieć złożoność procesów psychologicznych a także społecznych wpływających na osobę zdrową oraz nie w pełni sprawną, interakcji z osobą chorą, pracownikami, rodziną chorego. Z kolei fizjoterapia w systemie ochrony zdrowia korzysta z nauk zdrowiu publicznym, funkcjonując w obszarze promocji zdrowia, szeroko pojętej prewencji, udzielając świadczenia fizjoterapeutyczne pacjentom w rozmaitym wieku, rozmaitym rozpoznaniem i w różnych warunkach.

Kierunek fizjoterapia (Studia fizjoterapia) to kierunek dla osób dynamicznych, preferujących pracę z ludźmi. Od dobrego fizjoterapeuty wymaga się odpowiedzialności, pomysłowości, prędkich i trafnych decyzji i co najważniejsze – wytrwałości, zrozumienia chorej osoby a także chęci niesienia wsparcia. Fizjoterapeuta powinien być otwarty, bez trudu nawiązywać kontakt z osobą chorą i jego środowiskiem jak też mieć predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi. Absolwent uczelni fizjoterapii na poziomie licencjata dysponuje wiedzą w obrębie fizykoterapii, szeroko pojmowanych nauk humanistycznych, społecznych. Absolwent umie odwołać się do zdobytej wiedzy oraz stosować ją przy podejmowaniu decyzji zawodowych.

Dochodzisz do wniosku, że dobrze by było pogłębić swą wiedzę na objaśniany tu temat? Kliknij więc na ten link i przeczytaj więcej opinii na ten temat (https://www.cpsens.pl/).

Wykorzystuje też uniwersalną wiedzę z rozmaitych dziedzin przy realizowaniu działań zawodowych.

studia

Autor: Universität Salzburg (PR)
Źródło: http://www.flickr.com
Absolwent na profilu Fizjoterapia pierwszego stopnia: ma umiejętności manualne związane z fizjoterapią, potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem oraz aparaturą stosowanymi w zakresie fizjoterapii, zna metody promowania prozdrowotnych postępowań u pacjentów jak też ich rodzin – zadzwoń.