Na czym polega odpowiedzialność cywilna lekarza? Istotne wiadomości

przez | 8 marca 2022
Każdy lekarz, bez względu na to jaką profesję wykonuje, zdoła ponieść odpowiedzialność cywilną i prawną za błędy w sztuce lekarskiej, jakie zostały spowodowane jego własnymi działaniami. Niekiedy odpowiedzialność taką zdoła ponieść także za błędy personelu lekarskiego. Odpowiedzialność prawna i cywilna lekarza wynika z wielu przeróżnych regulaminów, na przykład z prawa karnego albo też z ustawy o zawodzie doktora.

lekarz

Autor: KOMUnews
Źródło: http://www.flickr.com
Odpowiedzialność cywilna lekarza polega na rekompensacie majątkowej za szkody i uszczerbki na zdrowiu, wynikłe na skutek popełnionego błędu. Odpowiedzialność majątkowa za krzywdę ma przeważnie znaczenie kompensacyjne, co znaczy, że posiada na celu wyrównanie, zrekompensowanie uszczerbku na zdrowiu cielesnym albo umysłowym pacjenta. Jeżeli pacjent orzeknie popełnienie błędu lekarskiego, może wystąpić o rentę, jednorazowe naprawienie szkody albo zadośćuczynienie pieniężne względem doktora czy też konkretnego szpitala.

Doktor ponosi odpowiedzialność cywilną o ile wyrządził akt niezgodny z prawem, oraz także jeżeli nie wykonał poprawnie swoich obowiązków, co doprowadziło do zaniedbania oraz do popełnienia błędu lekarskiego. W pierwszym wypadku mamy do czynienia z odpowiedzialnością deliktową, zaś w drugim z odpowiedzialnością kontraktową. Jeżeli mamy do czynienia z odpowiedzialnością deliktową, wtedy pacjent ma upoważnienie dochodzić naprawienia strat od doktora. W przypadku odpowiedzialności kontraktowej, pacjent musi udowodnić, iż odniósł stratę z winy doktora wskutek nie wywiązania się przez doktora z umowy zawartej z pacjentem.

Z pewnością powinno się znać swoje prawa, bowiem każdy z nas korzysta z usług lekarskich.

Pragniesz dowiedzieć się więcej na ten interesujący temat? Zapraszamy więc na naszą nową stronę – można zobaczyć tutaj (uniquecos.pl/sklep/kosmetyki/perfumy-i-zapachy/perfumy-meskie-2/) link i trzeba w niego kliknąć.

Bez względu na to, czy chodzi o przebywanie w szpitalu, leczenie bądź wizytę lekarską – winniśmy wiedzieć, iż lekarza obowiązuje odpowiedzialność zawodowa lekarza i w przypadku popełnienia przez niego błędu lekarskiego albo nie wywiązania się ze swoich obowiązków, mamy prawo dochodzić zadośćuczynienia. Należałoby wiedzieć, iż jeśli korzystamy z usług doktora na NFZ, to wówczas odpowiedzialność za popełnione błędy medyczne ponosi pracodawca, inaczej ZOZ.